• Τι είναι η Εβδομάδα ΚΙΝΗΣΗΣ?

    Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΚΙΝΗΣΗΣ είναι μια ετήσια πανευρωπαϊκή εκδήλωση που επιδεικνύει τα οφέλη του να είσαι δραστήριος και να συμμετέχεις τακτικά σε αθλητικές και σωματικές δραστηριότητες.

  • Τι είναι Διοργανωτής ΚΙΝΗΣΗΣ?

    Οι διοργανωτές ΚΙΝΗΣΗΣ είναι οι πρωταγωνιστές της Εβδομάδας ΚΙΝΗΣΗΣ. Είναι αυτοί που πραγματοποιούν την Εβδομάδα ΚΙΝΗΣΗΣ. Ενας Διοργανωτής ΚΙΝΗΣΗΣ μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Μάθε περισσότερα πως μπορείς να γίνεις Διοργανωτής ΚΙΝΗΣΗΣ.

  • Συμμετοχές

    Με 1 εκατομμύριο συμμετοχές το 2014, η Εβδομάδα ΚΙΝΗΣΗΣ έγινε η μεγαλύτερη ετήσια Εβδομάδα στην Ευρώπη για την προώθηση των οφελειών της τακτικής συμμετοχής στον αθλητισμό και την φυσική δραστηριότητα.