Ας κουνήσουμε την Ελλάδα!

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE είναι μια ετήσια πανευρωπαϊκή εκδήλωση και αναπόσπαστο μέρος της Εκστρατείας NowWeMove. Φέτος, η εβδομάδα MOVE θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως 29 Μαΐου 2016. Στόχος της εβδομάδας MOVE είναι η προώθηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της καθημερινής κίνησης και της τακτικής ενασχόλησης με τον αθλητισμό και την σωματική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη. Ένα ευρύ φάσμα φορέων της σωματικής δραστηριότητας (που εμείς ονομάζουμε Διοργανωτές MOVE ) συντονίζουν τις εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων υφιστάμενων και νέων δραστηριοτήτων φυσικής άσκησης, για την εβδομάδα MOVE. Η εβδομάδα MOVE και η εκστρατεία NowWeMOVE συντονίζεται κεντρικά από το Διεθνή Ένωση Αθλητισμού και Πολιτισμού (ISCA) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (ECF).